Szkolenie jest przeznaczone dla osób doświadczonych w nurkowaniu głębokim. Trimix daje możliwości bezpieczniejszej eksploracji głębin dla nurków, którzy nurkują głęboko i chcą to robić z zachowaniem jasności umysłu. Program Trimix Diver IANTD wymaga od nurków samowystarczalności. Program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań Trimixowych do głębokości 100m.

Wymagania wstępne:

  1. Licencja IANTD Technical Diver, Technical Cave Diver, Technical Wreck Diver, Normoxic Trimix Diver lub równoważna.
  2. Zalogowanych co najmniej 200 nurkowań z czego 25 w zakresie głębokości 42m do 60m lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że kandydat ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie.
  3. Ukończone 18 lat.