Program jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości 39m do 60m z wykorzystaniem sztucznych mieszanin gazowych z udziałem helu, a nie chcą oddychać powietrzem poniżej 39m.  Trimix pozwala na zredukowanie narkozy na tych głębokościach.

Wymagania wstępne:

  1. Stopień IANTD Advanced EANx Diver.  Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27m
  2. Ukończone 18 lat.