Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości 30m do 51m z wykorzystaniem sztucznych mieszanin gazowych typu EANx. Program dostarcza lepszego zrozumienia ograniczeń wykorzystania sztucznych mieszanin oddechowych typy EANx oraz czystego tlenu w nurkowaniu oraz dekompresji;

Program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań do głębokości 54m.

Wymagania wstępne:

  1. Stopień IANTD Advanced EANx Diver
  2. Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27m lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że kandydat ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;
  3. Ukończone 18 lat.