Program polega na rozwijaniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx oraz Rekreacyjny Trimix w nurkowaniu rekreacyjnym. Rozwija umiejętności nurka i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania na mieszaninach o wyższej zawartości tlenu, przekazując równocześnie podstawy wykorzystania helu do redukowania END;

Kurs uczy wykorzystania mieszanin EANx w zakresie powyżej 21% do maksymalnej wartości 1.5 ata PO2  w połączeniu z helem, wystarczających do zachowania END w zakresie do 24 metrów;

Szkolenie przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 48 metrów, w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji wynoszącym 15 minut.

Wymagania wstępne:

  1. Kandydat musi mieć licencję IANTD Recreational Trimix  lub IANTD EANx w połączeniu z Deep Diver oraz posiadać minimum 30 zalogowanych;
  2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych;.