Program polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu rekreacyjnym. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu;  Kurs uczy wykorzystania mieszanin o wyższej zawartości tlenu, do maksymalnej wartości 1.5 PO2. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji wynoszącym 15 minut.

Wymagania wstępne:

  1. Kandydat musi mieć licencję IANTD EANx Diver oraz Deep Diver i posiadać minimum 30 zalogowanych nurkowań.
  2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych;