Program przeznaczony dla nurków chcących bezpiecznie nurkować do 39 m z użyciem sprężonego powietrza jako czynnika oddechowego.

IANTD Deep Diver Program pozwala na uzyskanie umiejętności, ich praktyczne zastosowanie oraz poznanie teorii, w tym planowania w zakresie nurkowania głębokiego. Trening prowadzony jest do głębokości 39 metrów, jest to pierwszy uznany, międzynarodowy program szkoleniowy, przygotowujący do bezpiecznych nurkowań głębokich.

Zaleca się prowadzenie tego treningu w połączeniu z programami szkoleniowymi IANTD EANx Diver, Recreational Trimix Diver Program lub Advanced EANx Diver. Certyfikat uzyskany po tym szkoleniu uprawnia do nurkowania na maksymalną głębokość 39 m.

Wymagania wstępne:

  1. Kandydat musi mieć licencję IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędną.
  2. Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 10 nurkowań.
  3. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Minimalny wiek na stopień Junior – 12lat.