Kurs  polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu Trimix do ograniczenia Ekwiwalentnej Głębokości Narkotycznej (END) do wartości 12 – 24 metry. Nurkowanie może być wykonywane przy wykorzystaniu odpowiednich tabel lub komputerów;

Szkolenie IANTD Recreational Trimix Diver może być organizowany osobno lub może być połączony z różnymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD;

Program przygotowuje nurka do nurkowań bezdekompresyjnych z wykorzystaniem Trimixu Rekreacyjnego w zakresie głębokości do 39 metrów.

Wymagania wstępne:

  1. Kandydat musi mieć licencję IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędną oraz EANx Diver lub równorzędną. Może też przejść szkolenie EANx Diver podczas kursu Rec Trimix Diver;
  2. Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 15 nurkowań;
  3. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych;