Cel szkolenia:

Program polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu EANx przy nurkowaniach w granicach głębokości do 39 metrów. Nurek jest przygotowany do użycia specjalnych tabel dekompresyjnych dla danych mieszanek lub tabel i komputerów powietrznych;

Kurs IANTD EANx Diver może być organizowany osobno lub w połączeniu z różnymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD;

Szkolenie uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu.

Wymagania wstępne:

  1. Kandydat musi mieć licencję Open Water Diver;
  2.  Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla programów stopnia Młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat;