Program stanowi kontynuację nauki, umożliwiając nurkowi IANTD Open Water Diver rozwijanie swoich umiejętności poprzez zdobywanie doświadczenia w warunkach kontrolowanych. Program przygotowuje do nurkowań na maksymalną głębokość 30 metrów.

Wymagania wstępne:

  1. Kandydat musi mieć licencję Open Water Diver.
  2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopnia Młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat.