Program jest przewidziany jako podstawowy kurs dla tych, którzy zamierzają zostać płetwonurkami i chcą nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu nurkowego. Zajęcia kładą szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz na nauczenie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania i odkrywania wyzwań oraz ciekawostek podwodnego świata;

Szkolenie uprawnia do nurkowania w wodach otwartych na głębokość do 21m z nurkami o podobnych bądź wyższych kwalifikacjach, bez nadzoru Divemastera, Assistant Instructor’a lub Instruktora. Nurek może zejść na głębokość do 30m jedynie w asyście Divemastera lub Instruktora.

Wymagania wstępne:

        1. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopnia Młodzieżowego wymagane jest ukończenie 12 lat.